Ett hus med högt i tak. Här har man låtit entré och vad vi tror är vardagsrum vara öppet ända upp till nock. Hela timmerkonstruktionen som håller ihop detta hus är exponerad. De nästan obehandlade träet gör att det är svårt att urskilja det som inte är timmer från det som faktiskt är timmer.

Källa