April 2017

Mexikanst trähus

Ännu ett hus som inte innehåller väldigt mycket timmer, men låter träet vara tydligt exponerat. Detta hus hittar ni i Mexico, akompanjerat med tre andra hus. Även när…