Här har man låtit de naturligt åldrade takbjälkarna i timmer exponeras på ett vackert sätt. Det bruna i konstrast till stenväggen gör sig mycket bra.

Källa