Page 2 of 2

Klassiskt Amerikanskt Timmerhus

Här är vad vi skulle kalla ett klassiskt amerikanskt timmerhus. Med en tre fjärdedelars våning – eventuellt en – grundstomme byggd i natursten som har nästintill samma färg…